kormark.se Om E-handel>> Lathund - Varför E-handel - Webbutikshotell - Leverantörer - Program - Butiksportaler
 
Till Startsidan

Produkter
Kontakta oss
Kunder
Visningsrum
Bildels-
  specialisten

Vanliga frågor
Bilder
Animationer
Certifikat
Länkar

E lektronisk handel


Öppna internetbutik är enklare och billigare än man tror.

D en lilla butiken har inte samma behov som det hårdsatsande storföretaget.
0 kr i månaden för 100 varor eller ett par tre miljoner för ett e-handelssystem som klarar 100 000 varor och 100 000 förfrågningar per timme.
Varförskall man öppna en internetbutik och vad skall man tänka på innan man skapar butiken.
Mindre företag kan lägga upp sina varor med en vanlig webläsare på ett webbutikshotellför en mindre månadsavgift. Större företag med datapersonal kan köpa in E-handelsprogramsom installeras på en webserver. Dessa program är oftast för komplicerade för en lekman. Hittar man inte ett lämpligt program som stödjer den databastyp man har på företaget får man mata in produkterna för hand i programets databas. Det finns dataföretag som levererar skräddarsydda Internetbutiker till större företag. Dessa system kopplas till företagets befintliga OLF-system (order-lager-fakturering)och kräver väldigt lite arbetskraft jämnfört med en vanlig butik eller ett orderkontor. Sedan gäller det bara att kunderna hittar till butiken.